NEXT TAXI Kruševac po ukidanju vandrednog stanja je počeo sa 24-časovnim radom

Srazmerno ukidanju vandrednog stanja NEXT TAXI Kruševac je počeo sa radom sa maksimalnim kapacitetom i standardnim radnim vremenom kao i pre. Saznaj više