Vreme čekanja se naplaćuje po važećem cenovniku u iznosu od 500,00 RSD / 1 Sat

Najtraženije destinacije su definisane posebnim cenovnikom sa popustom. (Beograd, Niš, Vrnjačka Banja, Ribarska Banja i Kopaonik) [Saznaj više].

Izračunata cena vožnje je okvirna i podložna je promenama srazmerno zahtevima klijenata.

Mogućnost plaćanja preko računa za sve vrste vožnji.